10/24/2010

O GALEGO É O NOSO MEDIO NATURAL

10/20/2010

LIBROS DE LECTURA 2010- 2011

Libros de lectura 1º ESO:


1ª Avaliación: Campo, Marica: E Xoel aprendeu a voar, Ed. Obradoiro.


2ª Avaliación: Raimóndez, María: Usha, Ed. Xerais.


3ª Avaliación: Rivas, Manuel: Bala perdida, Ed. Obradoiro.

Libros de lectura 2º ESO:


1ª Avaliación: Méndez Ferrín, Xosé Luís: Arnoia, Arnoia, Ed. Xerais.


2º Avaliación: Nöstlinger Christine: Intercambio cun inglés, Ed. Oxford.


3º Avaliación: Rivadulla Corcón, X. H.: A balada de Roi Nemiña, Ed. Planeta-Oxford.


* En cada avaliación darase unha lista de libros para que poidades ler voluntariamente

Libros de lectura 3º ESO:


1ªAvaliación: R. Castelao, A.: Os vellos non deben de namorarase, Ed. Galaxia.


Casalderrey, Fina: Asústate, Merche!, Ed. Xerais.


2ª Avaliación: Miranda, Xosé: Morning Star, Ed. Xerais,


3ªAvaliación: Fernández Paz, Agustín: Corredores de sombra, Ed. Xerais,

Libros de lectura 4º ESO:


1ª Avaliación: Dieste, Rafael: A fiestra valdeira, Ed. Galaxia.


2ª Avaliación: Cunqueiro, Alvaro: Merlín e familia, Ed. Galaxia.


3ª Avaliación: Blanco-Amor, E.: A Esmorga, Ed. Galaxia.

Libros de lectura 1º BAC:


1ªAvaliación: Murado, M.A.: O soño da febre, Ed. Galaxia.


2ª Avaliación: Rivas, Manuel, Todo é silencio, Ed. Xerais.


3ª Avaliación: Antoloxía poética.


Novela por determinar.

Libros de lectura 2ºBAC:


1ªAvaliación
G. Reigosa, Carlos: Intramundi, Ed.Xerais. // Villar, Domingos: Ollos de auga, Ed. Galaxia.

Ferreiro, C. Emilio: Longa noite de pedra, Ed. Galaxia.

2ª Avaliación:
Cunqueiro, A.: Don Hamlet, Ed. Galaxia.

3ª Avaliación:
VV.AA:: Materia Prima, Antoloxía de relatos, Ed. Xerais.

6/20/2010

AS RÍAS ALTAS

6/08/2010

O MAR MAIOR

6/01/2010

CENTENARIO DE LUÍS SEOANE

Preme na imaxe para coñecer mellor a L. Seoane.

Hai cen anos, tal día coma hoxe, nacía en B. Aires o fillo duns emigrantes que sería coñecido co nome de Luís Seoane. Luís volveu de neno para España e fixo o bacharelato na Coruña e Dereito en Compostela, onde xa se implicou política e culturalmente na vida do país e comezou a darse a coñecer como debuxante e ilustrador. Finalmente, de 1931 a 1936 exerceu de avogado laboralista na Coruña e entrou no Partido Galeguista.

A Guerra Civil obrigouno a tomar o camiño do exilio no ano 1937, e regresou de novo ao punto de partida, a cidade de Buenos Aires, lugar que acabaría sendo case definitivamente a súa casa, aínda que nas últimas décadas da súa vida alternou estancias nesta cidade con outras máis ou menos longas na cidade da Coruña, onde morreu no ano 1979.

L. Seoane foi un dinamizador cultural nato volcado na cultura galega: revistas como Galicia Libre ou Galicia Emigrante, a imprenta Resol en Santiago de Compostela con Arturo Cuadrado; editoriais como a Losada ou o
Laboratorio de Formas de Galicia con Isaac Díaz Pardo, do que nacerá o complexo de Sargadelos, son algunhas das empresas nas que estivo implicado.

A súa obra como artista gráfico foi importantísima:
debuxante, gravador, deseñador de libros e de obxectos cerámicos, cartelista, pintor... Luís Seoane é un dos máis grandes artistas plásticos galegos de tódolos tempos, e sen dúbida o máis completo e coñecido. A súa obra pictórica, de tendencia expresionista e próxima á abstracción, é tan extensa como o foron as súas inquedanzas artísticas e intelectuais. Nela reflicte o amor a Galicia e a ansia por recuperar paisaxes, símbolos e personaxes galegos para facelos universais.

Mais Seoane, en contacto constante con escritores de diferentes nacionalidades, entra tamén no eido da literatura e publica catro poemarios Fardel d'eisiliado, Na brétema, Sant-Iago, As cicatrices e A maior abondamento, tres obras de teatro A soldadeira, O irlandés astrólogo e Esquema de farsa, que non chega a ver representadas, e algúns textos narrativos e ensaísticos nos que agroman sen cesar as súas preocupacións sociopolíticas, histórico-culturais e artísticas.
A biblioteca lémbrao hoxe con este texto de Na brétema, Sant-Iago no que se ensamblan as súas facetas de artista gráfico e escritor:

Oración do artista que volta
Queremos cos ósos da nosa testa
crocar na túa testa de pedra,
Mestre Mateo.
Andamos polo mundo con medo.
Aínda temos medo.
Medo a todo.
Coma ti, Mestre Mateo,
quixeramos perder ese medo
aos homes, aos deuses, ás cousas,
a todo o que non sabemos.
Solicitar perdón pola nosa obra
non sabemos a quen.
Quizais
aos deuses, aos homes, ás cousas.

Desde moi lonxe vimos camiñando
para atopar cos ollos
esta terra nosa.
Túa e nosa, Mestre Mateo.
Pra dar coa nosa testa de ósos
na túa testa de pedra,
e dicir a esta terra:
"Témoste levado sempre connosco
ao través do mar e do deserto
entre homes cobizosos e vagabundos,
temendo perdernos.

Agora que estamos sós e é tarde
vimos desde moi lonxe,
desde as sombras,
como tantos outros viñeron antes
a ofrecerche unicamente,
terra:
A nosa morte.

Amén".

Non perdades a exposición LUÍS SEOANE. LA CONFIGURACIÓN DE LO POSIBLE que estará aberta na sé da FUNDACIÓN LUÍS SEOANE da Coruña ata o 4 de xullo.


5/17/2010

DÍA DAS LETRAS GALEGAS

Se queredes comprobar os vosos coñecementos sobre Uxío Novoneyra probade a resolver as preguntas que tedes a continuación elaboradas por Luz Paramio do IES Río Cabe de Monforte.

3/11/2010

RECORDANDO A CURROS

12/16/2009

NOVOS DICIONARIOS DE GALEGO

A lingua galega está de noraboa. Acaban de saír dous dicionarios moi especiais: Un deles recolle palabras do pasado e outro palabras do futuro. Trátase de Dicionario do Verbo dos canteiros, que publica a editorial Ir Indo, elaborado polo antropólogo oriúndo de Bearíz, Antonio Gulías, que recolle o patrimonio oral que foi sobrevivindo de xeración en xeración milagrosamente dende a I. Media, e que , segundo palabras do autor constitúe "unha homenaxe á xente da pedra". O outro dicionario recolle as palabras que atopamos na rede, 4000 vocábulos que intentan "dar alma galega a conceptos de carácter universal", como di o secretario da RAG Manuel Glez. Este dicionario podemos atopalo en http://www.digatic.aetg.org/. Para que o galego non perda onda nas novas tecnoloxías.

11/26/2009

ANIVERSARIO DE JOSE BALDOMIR


Este músico galego nacido na Coruña no 1867 creou o cánon da melodía galega e foi o compositor de Rosalía de Castro, aínda que tamén musicou poemas doutros aoutores. Profesor de música e compositor dirixiu os orfeóns El Eco y El Brigantino e divulgou por distintas cidades de España, Portugal e Franza as melodías que compuxo.

Baldomir é recoñecido sobre todo como autor de melodías para canto e piano entre as que destacan Meus Amores, sobre un poema de Salvador Golpe; Como foi?, sobre o poema de Curros Ai! dedicado á morte do seu fillo, A un batido, Quérome ire ou Maio Longo, do que Carlos Núñez faría a súa propia versión, sobre poemas de Rosalía de Castro. Baldomir compuxo tamén unha ópera baseada na lenda narrada por Curros n'A Virxe do Cristal, sobre unha adaptación de Ramón Cabanillas, que non se chegou a representar.
E como investigador colaborou con outros musicólogos na recollida de temas folclóricos.

9/18/2009

TAL DÍA COMA HOXE

Hai 78 anos a voz de Castelao, elixido deputado polo Partido Galeguista, escoitábase por primeira vez no Parlamento de Madrid. O seu discurso foi unha apaixonada defensa do idioma de Galicia. Parece que non pasara o tempo, porque hoxe, de novo, o idioma galego volve a ser tema de debate dos políticos nuns casos para enterralo, noutros para intentar que poida ser posible o que neste discurso pedía Castelao.
Fragmentos do primeiro discurso de Castelao nas Cortes Constituyentes de la República Española
DEFENSA DO IDIOMA GALEGO
Cortes Españolas, 18 de setembro de 1931"Señores Diputados, hablo en nombre del Partido Galleguista,"
"Al intervenir por primera vez en los debates de este Parlamento, permitidme que os haga mi presentación. Yo no soy más que un artista que ha puesto su arte al servicio de una bella causa: la de despertar el alma de Galicia, creyendo que es preciso añadir a nuestra vieja tradición, interrumpida y olvidada, una nueva tradición, no entendiendo, claro está, por tradición la serie de actualidades superpuestas, sino lo eterno, ese eterno que vive en el instinto popular."
"Galicia no cuenta con una gran ciudad, pero tiene el mar y posee un fuerte anhelo de ciudadanía."

"Creo que los hombres de espíritu libre, libre incluso de prejuicios de una gran cultura, deben ser, en cierto modo, como los pájaros; los gorriones viven bien en las ciudades, pero los pájaros que saben cantar huyen de los centros populosos.Yo bien sé que hay gorriones de ciudad que ya no sabrían vivir en provincias.Yo soy, pues, un aldeano; no traigo la voz de la calle, ni del café, ni del Ateneo; traigo el mandato de un grupo de hombres, de muchachos estudiosos que pretenden realizar allá, en mi tierra, un ensayo de Paraíso; demasiado optimistas, quizás, pero siempre buenos y generosos."

"Desde que los llamados Reyes Católicos verificaron el hecho que Zurita llamó la doma y castración del remo de Galicia, la Lengua gallega ha quedado prohibida en la Administración, en los Tribunales, en la enseñanza, y la Iglesia misma evitó que nosotros, los gallegos, rezásemos en nuestra propia Lengua. Esta política de asimilación y de hostilidad sólo ha conseguido en tanto tiempo este pobre triunfo: que los niños de las escuelas gallegas crean que hablar castellano es hablar bien, y que hablar gallego es hablar mal. Por esto y por lo otro, el galleguismo es simplemente un caso de dignidad colectiva que ha resonado en el pecho de los intelectuales que tienen corazón, en el de los que pretenden suprimir la miseria cotidiana del vivir labriego y marinero, y en el de los que sueñan con llevar ideas y sentimientos nuevos a la corriente universal."

"El galleguismo es algo más que un partido político, y por ese algo más que tiene, es por lo que yo fui siempre galleguista, y de todos los problemas que interesan a nuestro partido, ninguno para mí tan importante como el que se refiere a la dignificación del idioma. Porque, Señores Diputados, si los gallegos aún somos gallegos, es por obra y gracia del lenguaje, porque un cultivo estético y científico de nuestra Lengua viene a ser la reconquista de todo cuanto tuvimos y porque, perdiéndose nuestro lenguaje, ya no nos quedaría ninguna esperanza de revivir. Pero hay muchos que nos combaten por razones de patriotismo, y es preciso decirles que los galleguistas no queremos más que una cosa: que el gallego, si no en lo oficial, sea, por lo menos, tan español como el castellano. Y con esto ya queda dicho que no somos separatistas, porque si separatismo viene de separar, separatista será el que no quiera que el gallego sea también un idioma español".

"Pero el idioma, más que un medio de expresión, es una fuente de arte, es el vehículo del alma original de un pueblo y, sobre todo, es en sí una gran obra de arte que nadie debe destruir. Y hay otros que se ríen de nosotros, porque sueñan todavía en el triunfo del idioma único. Esa es una bella ilusión que no se llegará, a realizar nunca. Hace algunos años me encontraba yo una tarde allá en el Finisterre bretón pensando en mi tierra, y cantó el cuco y noté que aquel cuco cantaba como los nuestros y ladró un perro y noté que el perro ladraba como nuestros perros, y entonces surgió en mi imaginación esta gran verdad: los pobres animales aún están en el idioma universal."

"Cuando yo fui a la escuela no sabía aun hablar en castellano; porque yo tengo que deciros que soy hijo de una familia humildísima, Fui a la escuela muchas veces descalzo, con un pedazo de pan de maíz en el bolsillo. Por eso tiene para mí el gallego esa nostalgia deliciosa que me recuerda el tiempo feliz de la infancia, ese tiempo que es el más feliz en todos los hombres; pero que yo creo que en mí lo es aún más, porque soy aldeano y por serlo y por haber probado la miel de otros idiomas, es por lo que quiero dignificar el habla de mi pueblo, la lengua del único rey español que se llamó Sabio, el viejo idioma que supieron guardar como oro nuestros trabajadores del mar y de la tierra, de estos trabajadores gallegos que son de mi sangre y son de mi carne.

Señores Diputados, sí aprobáis nuestra enmienda, u otra cualquiera que signifique respeto para nuestra Lengua, Galicia entera os lo agradecerá."